Instal·lacions aire condicionat i climatització

Instal·lacions Itchart s’ha consolidat al llarg dels últims anys com a empresa destacada dins del sector de la climatització, i aire condicionat realitzant treballs de gran qualitat i innovació, buscant i estudiant noves tecnologies que puguin aportar una major eficàcia i rendibilitat als nostres clients.

A Itchart realitzem instal·lacions d’aire condicionat i projectes de climatització d’acord amb les necessitats dels nostres clients. Oferim la nostra experiència i assessorament professional a l’hora d’escollir els productes, marques i models que més s’ajusten als gustos i economia d’uns clients que cada dia confien més en les nostres possibilitats.

Instal·lacions

Instal·lacions Itchart, disposa de l’equip humà, el suport tècnic i l’estructura necessària per oferir serveis que donen continuïtat i materialitzen de forma pràctica qualsevol mena d’instal·lació. Des de la realització d’un estudi inicial, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients de forma personalitzada, fins al disseny de projectes i la seva posterior execució.

En aquesta línia posem a disposició dels nostres clients els serveis més especialitzats i amb més valor afegit:

Tipus de climatització

 • Sistema d’expansió directa:
 • – Splits de paret, terra i sostre
 • – Splits de conductes amb la xarxa de distribució i la seva difusió d’aire
 • Sistema de volum de refrigerant variable (VRV)
 • Sistema aigua / aire (plantes refredadores, climatitzadors i fancoils)

Tipus de calefaccions

 • Calefacció per gas (caldera, generadors de calor).
 • Calefacció radiant (radiadors, terra radiant).
 • Bomba de calor (sistemes d’aire condicionat).
 • Calefacció elèctrica.

Tipus de ventilacions

 • Ventilació natural (passos d’aire).
 • Ventilació mecànica (ventiladors, extractors).
 • Recuperadors de calor (renovació d’aire sense malgastar energia de l’interior del local).

Instal·lacions aire condicionat

A Instal·lacions Itchart realitzem instal·lacions d’aire condicionat, manteniments i reparacions, tant en habitatges com en oficines i locals comercials.

Preu instal·lació aire condicionat

Fem pressupostos a mida en funció del projecte, assessorant en tot moment al client en funció de les seves necessitats.

Enginyeria

Un servei creat per donar suport tècnic a totes les activitats que proposem en la nostra oferta. Instal·lacions Itchart ofereix assessorament tècnic integrat per professionals amb àmplia experiència en el sector de les instal·lacions i del manteniment, capacitats per exercir amb solvència aquestes funcions de suport.

Comptant amb un equip qualificat podem oferir als nostres clients una gamma completa de serveis específics, que poden agregar com a complement d’alt valor afegit al nostre pla de manteniment, o bé utilitzar independentment d’aquests com una utilitat alternativa.

Entre aquests serveis destaquem els que ens sol·liciten amb més freqüència:

 • Informes de situació i estat d’instal·lacions existents.
 • Estudis de viabilitat de solucions alternatives a instal·lacions existents.
 • Projectes de reforma d’instal·lacions existents.
 • Projectes de legalització d’instal·lacions existents o noves.
 • Projectes bàsics i d’execució de noves instal·lacions.
Serveis Postvenda

El manteniment d’una instal·lació és molt important no només per allargar el seu funcionament, sinó també per obtenir la seva màxima eficàcia, seguretat i rendibilitat.

Instal·lacions Itchart, disposa d’un ampli equip per realitzar aquests treballs de manteniment preventiu en qualsevol classe d’instal·lació.

A més, el nostre departament de Servei d’Assistència Tècnica (SAT) compta amb experts qualificats per actuar i solucionar, d’una forma àgil i eficaç, tota mena de problemes i reparacions que puguin sorgir en les instal·lacions.

Manteniment Preventiu

Estructurat mitjançant l’aplicació de protocols contrastats i d’accions sistemàtiques a desenvolupar segons la “Planificació del Manteniment” prevista a cada instal·lació, dissenyats a mida per a cadascuna d’elles amb l’objectiu d’aconseguir el correcte funcionament i la màxima utilitat i longevitat de les instal·lacions i els seus equips components, amb la millor eficiència i rendiment energètic assolible i amb el nivell més alt de prevenció d’agressions al medi ambient.

Manteniment Predictiu

Basat en l’aplicació de procediments d’eficiència comprovada mitjançant l’anàlisi periòdic de l’estat de les instal·lacions i equips a mantenir i en el control sistemàtic de les desviacions dels principals paràmetres de funcionament dels diferents equips i sistemes. A partir d’aquest control, es generen els informes que fan possible la programació d’intervencions preventives o correctives per a esmenar les anomalies abans que arribin a transformar-se en avaries o deficiències de major entitat.

Els informes resultants de l’activitat predictiva proposaran a més, en els casos en què resulti necessari, totes aquelles modificacions o substitucions d’elements de les instal·lacions i equips que es considerin convenients per tal d’optimitzar els sistemes i aconseguir una millor planificació del servei, de cara a la prevenció d’incidències i parades indesitjades en les instal·lacions, així com per adequar les mateixes a la normativa i reglamentació vigent en cada moment.

Manteniment Correctiu

Comprèn l’atenció urgent de totes les avaries que puguin produir-se en les instal·lacions, amb l’objectiu de recuperar la seva condició de funcionament correcte en el menor termini de temps possible, sempre en funció de la complexitat de les causes de l’anomalia.

Aquest tipus de manteniment és el més especialitzat, ja que es necessiten molts mitjans tècnics per poder interpretar-los correctament mitjançant elevats coneixements en la matèria i per poder donar un veredicte, que sempre, és comunicat a l’usuari abans de realitzar cap acció correctora.

Contracte de manteniment de climatització: avantatges

Estalvi econòmic
Es basa en l’estalvi energètic.
Una instal·lació en perfectes condicions té un consum de fins a un 30% menys.

Durabilitat dels aparells
Amb un bon servei preventiu allargarem la vida útil i obtindrem un rendiment òptim dels equips.

Servei sense interrupcions
Assegurem la continuïtat del funcionament de la seva instal·lació, evitant incomoditats i assegurant el seu confort en la instal·lació.

Aire condicionat, climatització i COVID

Existeixen recomanacions oficials per optimitzar els sistemes de climatització i evitar la transmissió de la COVID a través de les gotetes respiratòries de persones infectades pels conductes de ventilació. No obstant això aquestes recomanacions estan adreçades a centres de salut. Podem quedar-nos amb alguns consells per aplicar-los a les nostres llars i empreses, encara que la transmissió en aquest cas és molt menys probable.

Com comentàvem, és molt poc probable que en una llar es transmeti el COVID a través d’un sistema d’aire condicionat. Algunes recomanacions per estar més segurs serien desinfectar els filtres de l’aire amb una solució d’hipoclorit de sodi a l’10%; implementar mesures de control de floridura; i evitar fonts d’emissió addicionals com els humidificadors de vapor fred, les espelmes o ambientadors, o combustibles sòlids. Tot això amb l’objectiu d’evitar que el sistema HVAC transmeti les gotetes respiratòries de persones infectades a través del sistema d’aire.

Aire condicionat

L’aparell d’aire condicionat és bastant exigent a nivell de potència. Per això és necessari calcular quantes frigories seran necessàries per climatitzar una estada, i així poder triar un aparell que sigui òptim per a aquest espai. Els principals factors a tenir en compte són:
– La superfície en m2 a refredar (mida de l’habitació)
– Mida de portes i finestres
– Orientació de l’habitatge (més o menys llum solar)
– Nombre d’equips electrònics connectats a l’habitació (ja que poden aportar calor ambiental)
– Zona climàtica (clima predominant)
– Aïllament terme de l’edifici (incloent envans)
– Humitat de l’ambient
També hem de tenir en compte si es tracta d’una llar o d’un local / oficina (ja que en una oficina hi haurà més maquinària i més persones en l’estada de mitjana, i per tant necessitarà una capacitat frigorífica major).

Habitualment podem trobar les potències dels aires condicionats expressades o en watts (com és habitual en la majoria d’aparells electrònics ja que és la unitat de mesura bàsica de potència), o en frigories.

Una frigoria serveix per expressar la potència que té l’aparell de l’aire condicionat per la seva capacitat de generar fred. De forma general, se sol utilitzar el càlcul de 100 frigories per metre quadrat de superfície (encara que com hem vist hi ha altres factors a tenir en compte).

El càlcul de watts a frigories és molt senzill, només hem de multiplicar els watts per 0,86. Per exemple, si el nostre aparell té una potència de 800W, això vol dir que pot generar 688 frigories / hora. Per a una habitació de 30m2, teòricament necessitaríem un aparell de 3000 frigories / hora, que equivalen a un consum de 3,5kW / h aproximadament (i per tant un aparell d’aire condicionat de 3500W de potència).
És important no barrejar la potència de refrigeració amb la potència elèctrica consumida, encara que ambdues estan estretament unides. Si tries un aparell amb una potència de refrigeració petita, necessitarà moltíssima energia (consum) per poder refredar l’habitació. Per això és tan important calcular bé quina potència d’aparell necessites.

Habitualment es considera que la temperatura ideal dins de la llar és d’entre 20-21 ° C durant el dia i 15-17 ° C de nit. No es recomana posar l’aire condicionat a menys de 24ºC a l’estiu.

A Itchart Clima instal·lem diferents tipus de climatització:
– Sistema d’expansió directa:
o Splits de paret, terra i sostre
o Splits de conductes amb la xarxa de distribució i difusió d’aire
– Sistema de volum de refrigerant variable (VRV)
– Sistema aigua / aire (plantes refredadores, fancoils, climatitzadors)
Per una llar mitjana, recomanem la instal·lació d’aparells Split.

Depèn de diferents factors com la ubicació de l’habitatge, si el compressor és de fàcil instal·lació en un balcó o terrassa o s’han de fer treballs verticals / al terrat amb el seu conseqüent instal·lació de cablejat extra … A més de per descomptat el cost de l’aparell en si. En tot cas, a Itchart Clima et realitzem un pressupost personalitzat tenint tot això en compte perquè puguis acceptar abans de tirar endavant el projecte.

L’opció més econòmica dependrà de les característiques de la llar, del tipus d’aparell instal·lat (Split, centralitzat …) i de la potència que tingui l’aparell. El preu de la factura de l’aire condicionat dependrà també de la companyia de llum que hagis triat i de les seves tarifes. Evidentment utilitzar un equip d’aire condicionat portàtil (els coneguts com “pingüins”) seran opcions molt més econòmiques que la instal·lació completa d’un sistema de climatització.
A Itchart Clima realitzem sempre un estudi per determinar quina és l’opció més econòmica per a la teva llar.

Aire condicionat split

L’aire condicionat tipus split és un dels més instal·lats a nivell particular. Compta amb dos aparells: la unitat exterior (compressor) i la unitat interior (consola o split). Existeixen els aires condicionats multisplit, que utilitzen un únic compressor per a diversos Split (situats en habitacions diferents). També se li coneix com aire condicionat centralitzat.

– No són especialment cars i hi ha una gran varietat d’opcions per escollir el que més s’adequa a les necessitats de l’espai.
– Són silenciosos, especialment en comparació amb els aires condicionats més vells o els portàtils
– Els nous models són molt potents, sent superior la potència de refredament i calefacció d’un aire Split que la dels equips portàtils
– Són eficients, amb una classificació energètica de al menys A +. Sens dubte no tenen tant consum com abans.
– El manteniment és senzill, simplement hem de netejar els filtres i recarregar el gas quan notem que la potència de fred ha disminuït. A Itchart Clima pots comptar amb nosaltres per encarregar-nos de l’manteniment de l’aire condicionat.
El principal desavantatge és que la instal·lació en si l’ha de fer un equip especialitzat com és el cas d’Itchart Clima, ja que la instal·lació de l’compressor és més complexa que simplement endollar l’aparell.

La gran majoria d’aires condicionats moderns ja incorporen el sistema inverter. Aquesta tecnologia significa que l’aparell va augmentant gradualment la seva potència en lloc de fer-ho de cop, el que els converteix en molt més eficients a nivell energètic. Els aires condicionats amb inverter arriben més ràpid la temperatura desitjada i poden mantenir-la amb un consum mínim d’electricitat.

Els aires condicionats inverter tenen 3 tipus de potència:
– Potència nominal o real: és la que es pren com a referència per triar l’equip, la qual ve a la caixa.
– Potència mínima: la més baixa que ofereix l’aparell
– Potència màxima: la més elevada que ofereix l’aparell, que suposa el límit superior del funcionament de la unitat i pot arribar fins a un 140% de la potència real.

Encara que fa uns quants anys els aires condicionats tenien mala fama de ser bastant sorollosos, els aparells més nous són molt més silenciosos. Aquesta informació ve recollida en l’etiqueta d’eficiència energètica de l’aparell. Les unitats interiors d’un aire tipus Split solen emetre al voltant de 20 decibels (el límit recomanable per a un dormitori està sobre els 24dB).

A més de refredar les estades, els aires condicionats també poden ajudar a purificar l’aire que respirem. Per això, compten amb diversos filtres per mantenir el circuit de l’aparell lliure de brutícia i pols. Els filtres dels aires condicionats acostumen a ser el revestiment de plata, el filtre desodoritzant o el filtre de catequina (per neutralitzar possibles microorganismes). Sens dubte, el filtre més important és el filtre HEPA, que pot retenir més de l’99,9% de les partícules majors de 3 micres.

Els aires condicionats Split més nous no haurien de degotar. L’aigua es produeix ja que l’aparell Split recull la humitat ambient, condensa l’aigua i l’expulsa a l’exterior o a un desguàs a través d’un tub. Si el teu aire condicionat degota, vol dir que aquesta instal·lació no està ben realitzada i que l’aparell no és capaç d’expulsar l’aigua correctament. En aquest cas crida a un tècnic com Itchart Clima perquè revisem la instal·lació i puguem solucionar el problema.

Encara que teòricament un mateix podria realitzar la instal·lació d’un aire condicionat, des d’Itchart Clima recomanem contractar un equip professional per fer-ho, ja que no només es necessiten eines especials i d’alt cost, sinó que també s’han de fer les instal·lacions necessàries en el compressor, fent forats a la façana o en parts delicades de la casa. Totes elles operacions tècnicament complexes.
A vegades podem trobar-nos que la instal·lació està parcialment realitzada; és a dir, que el compressor està instal·lat i per tant només cal l’aparell Split. En aquest cas, la instal·lació és més senzilla ja que només es tracta de connectar els diferents cables. Si vas a instal·lar tu mateix l’aire condicionat, tingues en compte que molts fabricants no cobreixen amb garantia seu aparell si no ha estat instal·lat per un tècnic acreditat com Itchart Clima.

Al contrari que en el cas de la instal·lació d’altres aparells com ara les calderes, que necessiten la supervisió i revisió d’un tècnic qualificat, l’aire condicionat no té més complicació un cop està instal·lat. Necessitaràs per suposat la factura d’instal·lació per poder optar a la garantia de l’aparell per part de l’servei tècnic oficial.

La vida útil d’un equip d’aire condicionat depèn molt de la cura i manteniment que se li hagi atorgat a l’aparell, a més de l’ús que se li hagi donat per fet. La majoria d’aparells solen situar-se entre els 10 i els 15 anys de vida útil.

Bomba de calor

Pràcticament, tots els condicionadors tipus split posseeixen bomba de calor. No obstant això, si busques un equip portàtil has de saber que no tots compten amb la capacitat d’emetre aire calent. Els models portàtils amb bomba de calor valen entre un 20 i un 30% més que els que només refreden, amb preus, en alguns casos, superiors als de tipus split.

Com sempre la resposta és “depèn”. Una bomba de calor sol ser suficient per a estades més petites que s’escalfen ràpid. No obstant això per a estades de més grans, com la calor emesa és direccional i més es queda a la part superior de l’ambient (l’aire calent puja, el fred baixa), no és la millor solució per a elles. En aquest cas és millor apostar per altres tipus de calefacció.

Els sistemes de calefacció amb bomba de calor tenen un paràmetre específic anomenat COP, que compara els quilowatts tèrmics generats en l’estada que fa als quilowatts elèctrics consumits per la màquina.
Aquest paràmetre calcula consum elèctric, però no està relacionat amb el confort aportat per la màquina a l’ambient. Habitualment, en el cas de les bombes de calor aquest és bastant deficient a causa de la modificació de la humitat relativa.

Contactar

Qualsevol tipus de consultes

Borsa de treball

Envia’ns el teu currículum